Icon

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Α, Β & Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Οι επιχειρήσεις υποχρεωτικά τηρούν βιβλία συγκεκριμένης κατηγορίας. Το γραφείο μας μπορεί να παρακολουθήσει τα βιβλία τις επιχείρησης σας σε όποια κατηγορία και αν ανήκει.
Αυτό το όποιο μπορούμε να κάνουμε για εσάς είναι να σας προστατεύσουμε από οποιαδήποτε αλλαγή της φορολογικής νομοθεσίας άμεσα και έγκαιρα. Η φορολογική παρακολούθηση των επιχειρήσεων πρέπει να γίνετε από καταρτισμένους επαγγελματίες . Αφήστε μας να εφαρμόσουμε την τεχνογνωσία που κατέχουμε . Εμπιστευθείτε την τήρηση των λογιστικών σας βιβλίων σε εμάς.
Εμείς εγγυόμαστε τη σωστή καταγραφή των στοιχείων, την τήρηση των φορολογικών σας υποχρεώσεων και την άμεση ανταπόκριση στις οιεσδήποτε αλλαγές στον τρόπο τήρησης των λογιστικών σας βιβλίων.
Το γραφείο μας είναι οργανωμένο με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται για να γίνει η δουλειά σας άμεσα και πάνω απ’ όλα σωστά χωρίς να υπάρχουν περιθώρια για λάθη. Το πληροφοριακό Σύστημα που χρησιμοποιούμε υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της δουλειάς σας. Το ανθρώπινο δυναμικό του γραφείου μας είναι άρτια καταρτισμένο στην επιστήμη της Λογιστικής και φυσικά διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Στις μέρες μας , πολλοί λένε ότι γνωρίζουν , εμείς μπορούμε και να το πιστοποιούμε!!!
Επιγραμματικά το γραφείο μας είναι έτοιμο και μπορεί να σας προσφέρει:

 • Ψηφιακή Μηχανογράφηση σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕΠΥΥΟ).
 • Φυσικά πλήρως Μηχανογραφημένη τήρηση λογιστικών βιβλίων
 • Αυτόματη Ενημέρωση των τηρούμενων στο χώρο σας χειρόγραφων στοιχείων και σωστή αρχειοθέτηση αυτών.
 • Αναλαμβάνουμε τυχόν εξωτερικές εργασίες με όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες ώστε να εξασφαλίσουμε για εσάς τον πολύτιμο χρόνο που απαιτείται να έχετε για την επιχείρηση και τους πελάτες σας.
 • Φυσικά πλήρη και λεπτομερή ηλεκτρονική καταγραφή των παραστατικών σας στο δικό μας Λειτουργικό Σύστημα με αποτέλεσμα την γρήγορη εξαγωγή αποτελεσμάτων π.χ. Φ.Π.Α κτλ στο χρόνο που απαιτείται.
 • Υπολογισμός καθώς και ηλεκτρονική υποβολή του Φ.Π.Α. μέσω του συστήματος TAXIS
 • Σωστός και έγκαιρος υπολογισμός του Φ.Μ.Υ. καθώς και πληρωμή του εκάστοτε χρηματικού ποσού για εσάς στην συμβεβλημένη τράπεζα.
 • Εξαγωγή Μισθολογικών Καταστάσεων
 • Τακτοποίηση όλων των εκκρεμών σας υποθέσεων με την Διεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας στην οποία ανήκετε
 • Αναλαμβάνουμε τυχόν μετατροπές της νομικής μορφής της επιχείρησης σας ή/και την δημιουργία νέων νομικών μορφών και ατομικών επιχειρήσεων.
 • Κάθε μορφής λογιστικό αποτέλεσμα το οποίο κρίνεται απαραίτητο με στόχο να διασφαλιστεί η εύρυθμη  λογιστική παρουσία της επιχείρησης σας.
 • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προκείμενου να βελτιωθούν οι βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες της επιχείρησης σας.

Το σύγχρονο απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον δημιουργεί υψηλές απαιτήσεις σε φορολογικό επίπεδο. Εμείς είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε αυτό το δύσκολο, χρονοβόρο και απαιτητικό κομμάτι της επιχείρησης σας. Η  εμπειρία, οι άνθρωποι μας και οι πορεία μας είναι αυτά που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε από το σύνολο.

 

Icon

ΕΝΑΡΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το γραφείο μας είναι εξειδικευμένο στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων καθώς και όλων των διαδικασιών που διέπουν τη συνολική διαδικασία  ίδρυσης. Γνωρίζουμε τις διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν καθώς και την σειρά την οποία πρέπει να έχουν προκειμένου η έναρξη των εργασιών της επιχείρησης σας να γίνει το ταχύτερο δυνατό.
Λαμβάνοντας υπόψη το είδος της δραστηριότητας , απαιτούνται συγκεκριμένες άδειες λειτουργίας ή/και εγκατάστασης. Είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε για και να αποφύγουμε λάθη που θα καθυστερήσουν την έναρξη των εργασιών της Νέας σας Επιχείρησης.
Το γραφείο μας αναλαμβάνει να σας εκπροσωπήσει στη ΔΟΥ και στα σχετικά τμήματα όπως Μητρώο Επιχειρήσεων, ΚΒΣ κτλ για να διασφαλίσουμε ότι οι διαδικασίες θα γίνουν χωρίς λάθη και εντός χρονικού πλαισίου. Παράλληλα θα δημιουργήσουμε το καταστατικό της επιχείρησης σας και εφόσον εγκριθεί από εσάς θα υποβληθεί στις ανάλογες Υπηρεσίες ( ΔΟΥ, Πρωτοδικείο κτλ).
Φυσικά, οι υπηρεσίες που προσφέρουμε δεν σταματούν στα διαδικαστικά της έναρξης εργασιών. Εμείς είμαστε σε θέση να προετοιμάσουμε για εσάς τα δικαιολογητικά , όπως  της ηλεκτροδότησης, της επαγγελματικής σας στέγης καθώς και την υποβολή όλων στο Δήμο, την Νομαρχία που ανήκει η επιχείρηση σας  καθώς και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Επίσης, αναλαμβάνουμε την έναρξη στον ΟΑΕΕ, την έκδοση Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ (στην περίπτωση που επιχείρηση απασχολεί προσωπικό).

 • Το γραφείο μας έχει τη δυνατότητα να αναλάβει εξ’ ολοκλήρου την έναρξη της επιχείρησης σας με όλα όσα αναφέραμε παραπάνω σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.
 • Εφόσον ΕΣΕΙΣ το επιθυμείτε μπορείτε να αναλάβετε μέρος των παραπάνω εργασιών , αφού προηγουμένως σας ετοιμάσουμε εμείς τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εμείς σε αυτές τις περιπτώσεις αναλαμβάνουμε να σας κατευθύνουμε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ.

 

Icon

Μισθοδοσία-Μισθοδοτικές Καταστάσεις

Οι έκδοση Μισθοδοτικών Καταστάσεων για άλλους είναι απλά μια χρονοβόρα διαδικασία και για τους ειδικούς μια ακόμα ευκαιρία να αποδείξουν ότι μπορούν να εκτελούν τα δύσκολα και χωρίς λάθη.
Το γραφείο μας πέραν της έκδοσης των εκάστοτε Μισθοδοτικών Καταστάσεων αναλαμβάνει την:

 • Υποβολή ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) στο ΙΚΑ.
 • Αναγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας , ΙΚΑ για οποιαδήποτε αλλαγή στον Πίνακα Ωρών Εργασίας καθώς και του Βιβλίου Νεοπροσλαμβανομένων της επιχείρησης σας.
 • Σε περιπτώσεις ασφαλιστικών διαφορών αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση σας στην εκάστοτε Υπηρεσία όπως π.χ. στην Επιθεώρηση Εργασίας και στο ΙΚΑ.
 • Ενημέρωση σχετικά με θέματα επιδοτήσεων εργαζομένων προκειμένου να μειωθεί στο κόστος εργοδοτικών εισφορών.
 • Γνωστοποίηση εργατικών θεμάτων και ενημέρωση (πάντα κατά περίπτωση) σε θέματα αποζημιώσεων και απολύσεων εργαζομένων.
 • Πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής και κατόπιν καταχώρηση των εκάστοτε αποδεικτικών στο αρχείο της επιχείρησης σας.
 • Κάθε μορφής εξωτερικής εργασίας σε θέμα που αφορούν την Μισθοδοσία της επιχείρησης σας.
Όποιο και αν είναι το εύρος της Μισθοδοσίας της επιχείρησης σας εμείς μπορούμε να την αναλάβουμε και φυσικά  με χαμηλή επιβάρυνση. Λάθη στις Μισθοδοτικές Καταστάσεις, παραλήψεις στον τρόπο και τις διαδικασίες οδηγούν στην επιβολή σοβαρών προστίμων.

 

Icon

Οργάνωση Λογιστηρίων-Επίβλεψη Εργασιών

Θέλετε να δημιουργήσετε στην έδρα οργανωμένο λογιστήριο; Θέλετε εμπορική και λογιστική διαχείριση παραστατικών και αποθήκης. Ζητήστε από εμάς να σας συμβουλέψουμε και να ενεργήσουμε για εσάς σε:

 • Θέματα επιλογής προσωπικού μέσω συνεντεύξεων για τη θέση του βοηθού λογιστή που θα βρίσκεται στο χώρο σας.
 • Επιλογή του κατάλληλου Εμπορολογιστικού Προγράμματος ERP καθώς και τον σωστό αριθμό χρηστών που θα πρέπει να διαθέτει.
 • Διαρκείς επιμόρφωση των χρηστών του εμπορολογιστικού προγράμματος ώστε να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις επιδόσεις του συστήματος που θα επιλέξετε.
 • Ενημέρωση , συνεχής παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών όσον αφορά την κοστολόγηση και τα εργαλεία που την διέπουν.
 • Διατήρηση αποθήκης και εκμάθηση κατάλληλου τρόπου οργάνωσης και τήρησης αυτής. Σε κάθε περίπτωση η απογραφή για εσάς θα αποτελεί μέρος του προγράμματος μιας ή το πολύ δύο εργάσιμων ημερών προς το τέλος της χρήσης.
 • Ενημέρωση και εφόσον το επιθυμείτε πραγματοποίηση από εμάς όλων των ενδοκοινοτικών συναλλαγών καθώς και δημιουργία κωδικών VIES  προκειμένου η επιχείρηση σας να μπορεί να υποδέχεται αλλά και αποστέλλει προϊόντα και υπηρεσίες στο εξωτερικό.
 • Αναδιοργάνωση υφιστάμενων οργανωμένων λογιστηρίων με τις πλέον οικονομικότερες λύσεις της αγοράς.

Φυσικά ακόμα και αν επιλέξετε να έχετε στην έδρα της επιχείρησης σας οργανωμένο λογιστήριο , ΕΜΕΙΣ αναλαμβάνουμε όλες τις εξωτερικές εργασίες που πρόκειται να προκύψουν. Με αυτό τον τρόπο το προσωπικό σας θα επικεντρωθεί στην εργασία εντός επιχείρησης και το προσωπικό του γραφείου μας θα εκτελεί για εσάς τις εξωτερικές εργασίες.
Έτσι,  ΕΜΕΙΣ αναλαμβάνουμε την τήρηση των λογιστικών σας στοιχείων στο χώρο μας με ταυτόχρονη αρχειοθέτηση των φυσικών στοιχείων στο λογιστήριο σας. Η διαδικασία απαιτεί την φυσική παρουσία μας στην επιχείρησης σας τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα ( εξαρτάται τον όγκο και την ένταση εργασίας).
Κατά την επίσκεψη μας στο χώρο σας , σας παραδίδουμε τα καταχωρημένα στοιχεία προς αρχειοθέτηση και παραλαμβάνουμε τα νέα προς καταχώριση. Επίσης ενημερώνουμε τον πίνακα ωρών εργασίας εφόσον υπάρχουν αλλαγές και συγκεκριμένα βιβλία της επιχείρησης σας όπως για παράδειγμα το βιβλίο Νεοπροσλαμβανομένων.

Έγκαιρα παραδίδουμε σε εσάς τις εκάστοτε μηνιαίες μισθοδοτικές καταστάσεις και σας ενημερώνουμε για τυχόν υποχρεώσεις της επιχείρησης προς το ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και Εφορία. Πάντα βέβαια δίνοντας τον απαραίτητο χρόνο στις επιχειρήσεις να προετοιμαστούν οικονομικά για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

 

Icon

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Το γραφείο μας , λειτουργεί με σκοπό την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων στο σημερινό απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι συνθήκες που λειτουργούν οι σημερινές επιχειρήσεις αλλάζουν γρήγορα και το κανονιστικό περιβάλλον γίνεται αυστηρότερο. Οι καινοτομίες στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών επηρεάζουν όλα σχεδόν τα στάδια της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παράλληλα, η διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί τον πλέον κρίσιμο παράγοντα για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και γενικότερα της επιχειρηματικής επιτυχίας.
Εμείς είμαστε εδώ για να διαμορφώσουμε τις κατάλληλες συνθήκες προκειμένου να δώσουμε ολοκληρωμένες και σύγχρονες λύσεις σε κάθε επιχείρηση αντιμετωπίζοντας την κάθε επιχειρηματική οντότητα ως ξεχωριστή. Οι προτάσεις μας αγγίζουν όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας με σκοπό την αναβάθμιση της παρεχόμενης υπηρεσίας και την πραγματοποίηση προστιθέμενης αξίας από την λειτουργία της εκάστοτε επιχείρησης που έχουμε υπό την επίβλεψη μας.
Οι χρηματοοικονομικές μελέτες καθώς και η καθετοποιημένη τεχνοδιάγνωση αποτελούν βασικό εργαλείο της θεμελιώδους ανάλυσης για τις επιχείρησης που θέλουν να είναι ανταγωνιστικές στο σημερινό απαιτητικό περιβάλλον. Αποτελεί επιθυμία και καθήκον μας να δώσουμε σε εσάς όλα εκείνα τα επιχειρηματικά εργαλεία ώστε η επιχείρηση σας να γίνει καθοδηγητής και ηγέτης στο κλάδο όπου δραστηριοποιείται. Αφήστε σε εμάς να σας δείξουμε τον τρόπο με τον όποιο μπορείτε να δημιουργήσετε θετικές ταμειακές ροές , να μειώσετε το κόστος όπου απαιτείται και επιλέξετε τις καλύτερες χρηματοδοτικές λύσεις για την επιχείρηση σας.
Οι άνθρωποι μας είναι γνώστες της αγοράς και του τρόπου λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος προερχόμενοι από ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Μπορούμε να δώσουμε λύσεις σε κάθε είδος πρόγραμμα επιδοτήσεων αναλαμβάνοντας την πλήρη προετοιμασία του φακέλου σας. Εώς σήμερα έχουμε 100% επιτυχία στη υποβολή προτάσεων σε προγράμματα επιδοτήσεων όπως ο Αναπτυξιακός Νόμος , η Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ΕΣΠΑ ελευθέρων επαγγελματιών, INTERREG , προγράμματα του Υπουργείου Οικονομικών και Ανάπτυξης. Τέλος, είμαστε εξειδικευμένοι στην προετοιμασία φακέλων για επιδοτήσεις που αφορούν το προσωπικό των επιχειρήσεων μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ καθώς και για νέους ελεύθερους επιχειρηματίες.
Σε εμάς η αντιμετώπιση των επιχειρήσεων δεν γίνεται ευκαιριακά. ΕΜΕΙΣ θέλουμε να χτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με ΕΣΑΣ. Βλέπουμε την επιτυχία σας δική μας υπόθεση γι’ αυτό και θέλουμε να είμαστε δίπλα για την επίτευξη νέων στόχων καθώς και για την διατήρηση των παλαιών. Η ειδοποιός διαφορά μας από το σύνολο είναι ότι σας αντιμετωπίζουμε ως μέρος της ΔΙΚΗΣ μας επιχείρησης και ΟΧΙ απλά ως μια ακόμα διεκπεραίωση.
Έχοντας ως όπλο την εμπειρία, τη θέληση να ξεχωρίσουμε και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο είναι εφοδιασμένο με τις απαραίτητες γνώσεις, με μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση καταστάσεων και εξεύρεσης λύσεων σας παρέχουμε:

 • Σωστή ενημέρωση σε θέματα επιδοτήσεων
 • Κατάθεση φακέλων σε προγράμματα επιδοτήσεων κατάλληλα για την επιχείρηση σας
 • Πλήρη και σωστή υποβολή φακέλου και εξασφάλιση έγκρισης του προγράμματος
 • Πλήρη διεκπεραίωση όλων των εγγράφων από το γραφείο μας καθ’ όλη την πορεία και τα στάδια του προγράμματος

Εσείς απλά το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να μας εμπιστευτείτε και εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε αυτό που γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα.
Είμαστε εδώ για να δώσουμε τις λύσεις..

Είμαστε εδώ για να καλύψουμε τις ανάγκες σας..!!